Bacaan Doa Supaya Bisa Membayar Hutang Dengan Cara Tak Terduga

Doa membayar hutang

Adakah doa supaya bisa membayar hutang dengan cara tak terduga meskipun jumlah hutangnya banyak? Selain berusaha keras mencari uang, tentu kita juga wajib berdoa hanya kepada Allah SWT. Dalam hukum islam, membayar hutang merupakan hal yang wajib dilakukan. Untuk bisa membayar hutang kita harus mengimbangi antara berdoa dengan bekerja.

Bacaan Doa Supaya Bisa Membayar Hutang Dengan Cara Tak Terduga

Awal mula doa ini adalah ketika Rasulullah bertemu dengan sahabatnya yang bernama Muaz bin Jabal. Sahabatnya tersebut menceritakan bahwa dirinya sedang menanggung hutang. Kemudian Rasulullah membacakan Surat Ali Imran ayat 26-27. Muaz bin Jabal pun mengamalkan ayat tersebut sebagai wirid harian dan doa agar hutangnya cepat terlunasi.

Tidak lama kemudian, sahabat Rasulullah mampu melunasi seluruh hutangnya. Bahkan ia juga mendapatkan rezeki lebih dari Allah SWT. Berikut bacaan doa supaya bisa membayar hutang dengan cara tak terduga ajaran Rasulullah:

qulillāhumma mālikal-mulki tu`til-mulka man tasyā`u wa tanzi’ul-mulka mim man tasyā`u wa tu’izzu man tasyā`u wa tużillu man tasyā`, biyadikal-khaīr, innaka ‘alā kulli syai`ing qadīr.

Arti: Katakanlah: “Wahai Tuhan Yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. (ayat 26)

tụlijul-laila fin-nahāri wa tụlijun-nahāra fil-laili wa tukhrijul-ḥayya minal-mayyiti wa tukhrijul-mayyita minal-ḥayyi wa tarzuqu man tasyā`u bigairi ḥisāb.

Arti: Engkau masukkan malam ke dalam siang dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab (batas)”. (ayat 27)

Tata Cara Membaca Doa Agar Hutang Cepat Terlunasi

Memohon agar hutang cepat lunas bukan sekedar membaca bacaan doa saja. Namun, terdapat tata cara yang mustajab agar lunas dapat dilunasi secara cepat dan halal. Perhatikan tata caranya berikut:

  1. Khusyuk dan Ikhlas

Berdoa merupakan kegiatan yang hampir sama dengan berbicara kepada Allah SWT. Seseorang harus sopan dan tunduk ketika berdoa di hadapan Allah SWT. Usahakan untuk selalu khusyuk dalam berdoa, karena jika terburu-buru akan terkesan tidak sopan. Selain itu, berdoa lah dengan perasaan yang ikhlas.

  1. Selalu Membaca Doa Setelah Shalat Fardhu

Setelah sholat fardhu merupakan waktu yang tepat untuk memohon sesuatu kepada Allah SWT. Bacalah doa yang telah dibahas tersebut setelah melaksanakan sholat fardhu, sehingga minimal doa tersebut dibaca 5 kali sehari. Rasulullah menganjurkan untuk membacanya sebanyak 3 kali.

  1. Lakukan Sholat Tahajud

Sholat tahajud merupakan sholat yang dilakukan pada sepertiga malam. Lakukanlah sholat tersebut sebanyak 2 rakaat agar hutang cepat terlunasi. Niatkan hajat pada sholat tahajud agar keinginan tersbeut dapat cepat terkabulkan.

  1. Rendah Hati dan Tawadhu

Ketika memohon sesuatu kepada Allah SWT kita harus selalu rendah hati. Selain itu bacalah doa agar hutang cepat terlunasi sebanyak 3 kali setelah melaksanakan sholat tahajud.

  1. Membaca Al-Fatihah

Al-Fatihah merupakan bacaan pembuka ketika seseorang akan berdoa. Oleh karena itu, sebelum membaca doa agar hutang cepat lunas, bacalah Al-Fatihah. Bacaan ini memiliki banyak keutamaan, salah satunya ialah dikabulkan doanya.

  1. Lakukan Secara Istiqomah

Sebagai umat manusia kita harus senantiasa bersabar. Bacalah doa agar hutang cepat lunas secara istiqomah, yakni membacanya selama 40 hari tanpa henti.

  1. Mengimbangi Doa Dengan Usaha

Allah SWT tidak ingin hamba-Nya menjadi seorang pemalas. Oleh karena itu, ketika memiliki keinginan kita juga harus berusaha semaksimal mungkin.

Hanya Allah SWT lah yang dapat mengabulkan keinginan manusia. Meskipun hutang yang kita miliki sangat banyak, namun kita tetap harus percaya bahwa Allah SWT akan menolong.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp chat